Afbud og orlov

Afbud og orlov

IMG_1732
Foto: Peder Krabbe 2017

 

Af hensyn til vores planlægning vil vi bede jer om at melde afbud i så god tid som overhovedet muligt. Koncerter skal meldes fra ved projektets begyndelse. Afbud p.gr.a sygdom meldes senest samme dag inden kl 8 om morgenen. Det gøres ved at sende en mail til afbud@ltso.dk

Medlemmer kan tage orlov fra enkelte projekter eller i op til ét år, og skabet skal i givet fald ansøges herom senest 14 dage før starten af det projekt, der søges om orlov fra. Orlov ud over et år indebærer en udmelding af orkestret