Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Udsendt den 18. september 2017    

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester
afholdes mandag den 9. oktober 2016 kl- 20.40 – 22.15 i Lyngby Parkkapel

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning om det forløbne år
4. Beretning fra orkesterets udvalg:
o Rejseudvalget
o Fundraiser-udvalget
o PR udvalget
o Nodearkivarer
o Festudvalget
o Repertoireudvalget
5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
6. Kassereren forelægger næste sæsons driftsbudget til orientering
7. Fastsættelse af kontingenter (aktive / passive)
8. Fremtid
o Skabet orienterer om planerne for de kommende år
9. Valg af kasserer
o Henrik er på valg og genopstiller
10. Valg af 2 revisorer
11. Valg af 2 andre medlemmer af repræsentantskabet
o Kresten og Hanne er på valg. Begge genopstiller
12. Valg af 2 suppleanter
13. Valg til orkestrets faste udvalg:
o Rejseudvalget
o Fundraiser-udvalget
o PR udvalget
o Nodearkivarer
o Festudvalget
o Repertoireudvalget
14. Indkomne forslag
15. Eventuelt

Med venlig hilsen
Repræsentantskabet

Hanne Smith Pedersen (formand)
Kresten Skak (næstformand)
Henrik Planck Pedersen (kasserer)
Sofia Boeg Winge
Marie Kølle
Christine Junker Mikkelsen (suppleant)
Thea Olesen  (suppleant)