Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Udsendt den 10. september 2016      

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester
afholdes mandag den 3. oktober 2016 kl- 20.45 – 22.15 i Kuhlausalen

 

1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning om det forløbne år.
4. Beretninger fra orkesterets udvalg om det forløbne år:
➡ Rejseudvalget
➡ Fundraiser-udvalget
➡ PR udvalget
➡ Nodearkivarer
➡ Festudvalget
Det nye repertoireudvalg
5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Kassereren forelægger næste sæsons driftsbudget til orientering.
7. Fastsættelse af kontingenter (aktive / passive).
8. Fremtid:
➡ Skabet orienterer om planerne for det kommende år.
➡ Rejseudvalget orienterer om aktiviteter i 2017 og frem.
➡ Skal vi have et rekrutteringsudvalg?
9. Valg af kasserer:
➡ Henrik er på valg og genopstiller.
10. Valg af 2 revisorer.
11. Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet.
➡ Torben og Sofia er på valg. Sofia genopstiller, og Torben genopstiller ikke.
12. Valg af 2 suppleanter.
13. Valg til orkestrets faste udvalg:
➡ Rejseudvalget
➡ Fundraiser-udvalget
➡ PR udvalget
➡ Nodearkivarer
➡ Festudvalget
➡ Repertoireudvalget
➡ Rekrutteringsudvalget
14. Indkomne forslag.
15. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet bedes fremsendt skriftligt til
Skabet senest 18.september 2016. Skriv til skabet@ltso.dk

Med venlig hilsen
Repræsentantskabet

Hanne Smith Pedersen (formand)
Torben Verner Jensen (næstformand)
Henrik Planck Pedersen (kasserer)
Sofia Boeg Winge
Kresten Skak
Christine Junker Mikkelsen (suppleant)
Liv Fosdal Keiding  (suppleant)