Dansk musik med europæisk premiere

I 2121 skrev den danske filmkomponist Sune Kølster et helt særligt værk til Bjarke Mogensen og hans specialbyggede kvarttone-accordeon. Koncerten blev første gang opført med Cairo Symphony, men det er endnu ikke blevet spillet på dansk jord. Så vi glæder os til at præsentere værket for første gang – ikke blot i Danmark, men i Europa.

Kølster er en af de største kapaciteter herhjemme indenfor brug af den arabiske maqam-tonalitet i moderne komposition, og hans koncertværker gør ofte brug af kvarttoner i det melodiske materiale. Han har senest høstet en del priser og succes, og har bl.a. som kun en ud af 4 komponister siden 1948, modtaget en Bodil for musikken til Christian Tafdrups “Speak No Evil”.

Til forårskoncerterne omkranser vi accordeonkoncerten med Carl Nielsens toner, nemlig med Helios-ouverturen og med hans 2. symfoni ”De fire temperamenter”.

Inspirationen til symfonien fik Carl Nielsen fra et farverigt billede han så under et besøg på en sjællandsk kro. Billedet var opdelt i fire afsnit, der illustrerede “Temperamenterne”: “Den Koleriske”, “Den Flegmatiske”, “Den Melankolske” og “Den Sangvinske”.

Selvom Nielsen generelt ikke var tilhænger af programmusik, søgte han at portrættere de fire temperamenter i symfoniens satser. I den første sats beskriver han en ildfuld koleriker, som bølger mellem heftige udbrud og roligere øjeblikke af anger. Den anden sats indkapsler en drømmende melankoliker, en ung mand der slapper af ved havnen. Han er fjern fra verden omkring sig, og kun en enkelt forstyrrelse får rusket ham ud af den rolige stemning. Den tredje sats udforsker den tunge og dybsindige karakter af en melankolsk person. I den afsluttende sats skitserer Nielsen en person, som impulsivt trodser verden, overbevist om at alt vil falde ud til hans fordel. Men selv denne figur støder på øjeblikke af refleksion, hvilket gør slutningen mere afbalanceret og moden.