Dmitri Golovanov er født og uddannet i St Petersborg i Rusland, har boet og virket i Danmark siden 1991,
først som solobratschist i Sjællands Symfoniorkester (nuværende Copenhagen Phil) og siden 1993 som 2.
solobratschist i DR Symfoniorkester.
Udover aktivt kammermusikalsk og solistisk virke, både i Danmark og internationalt, underviser han i
bratsch på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.